Powrót do bazy wiedzy

4.Adolf Hitler i faszyzm w Niemczech (1933-1939).
Na zwycięstwo faszyzmu w Niemczech wpłynęły różne przyczyny m.in.: kryzys gospodarczy, bezrobocie, wsparcie finansowe niemieckich przemysłowców i bankierów. Po zwycięstwie w wyborach Adolf Hitler szybko wprowadził dyktaturę. Oto niektóre idee niemieckiego faszyzmu (nazizmu): zdobycie przestrzeni życiowej dla Niemców; wyższość Niemców nad innymi narodami; przekonanie o misji dziejowej Niemców; nienawiść do Żydów, socjalistów i komunistów; obalenie postanowień Traktatu Wersalskiego; kult siły i pragnienie stworzenia rasy nadludzi. Polityka Hitlera doprowadziła do wybuchu II wojny światowej.