Powrót do bazy wiedzy

12. Adolf Hitler podjął decyzję o budowie Wału Atlantyckiego (23 marca).
23 marca Hitler podjął decyzję o budowie Wału. Wał Atlantycki to był rozbudowany system umocnień ciągnący się wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy (od Norwegii aż do Pirenejów). Wał Atlantycki stanowił główny element w systemie niemieckiej obrony. Miał chronić przed atakiem aliantów. Hitler obawiał się inwazji aliantów w okolicach Calais (Normandia), dlatego tam zbudowano najpotężniejsze umocnienia i bunkry na Wale Atlantyckim. Na początku 1944 feldmarszałek Rommel objął dowodzenie obroną Wału Atlantyckiego. Rommel znacząco umocnił obronę Wału (m.in. poprzez budowę bunkrów czy tworzenie dużych pól minowych).