Powrót do bazy wiedzy

11.Atak Niemiec na Związek Radziecki (plan "Barbarossa") (22 czerwca 1941).

Plany operacji „Barbarossa” (atak na Związek Radziecki) Hitler podpisał w grudniu 1940. Główne cele operacji „Barbarossa”: zajęcie Leningradu i Moskwy, dotarcie do Kaukazu. Związek Radziecki został zaatakowany 22 czerwca 1941. Wojska niemieckie podzielono na trzy armie. Grupa Armii „Północ” dowodzona przez feldmarszałka von Leeba zajęła kraje bałtyckie i dotarła do Leningradu. Grupa Armii „Środek” dowodzona przez feldmarszałka von Bocka atakowała w kierunku na Moskwę i dotarła 20 km od Moskwy. Grupa Armii „Południe” dowodzona przez feldmarszałka von Runstedta zajęła Ukrainę, zdobyła Odessę i Kijów.