Powrót do bazy wiedzy

5.1 Bitwa o Bolonię (9-21 kwietnia).
Amerykański generał Mark Clark postanowił uderzyć na niemieckie oddziały działające w dolinie Padu i zlikwidować je na terenie Lombardii. Jednak najpierw alianci mieli zaatakować i zdobyć Ferrarę, Modenę i Bolonię. Natarcie na Bolonię miała wykonać 2 Korpus Polski i współdziałające z nim brytyjskie oddziały z 8 armii. Siły polsko-brytyjskie miały oskrzydlić miasto i odciąć znajdujące się tam oddziały niemieckie do głównych sił operujących w Lombardii. Główne uderzenie na miasto wykonały: 3 Dywizja Strzelców Karpackich i 5 Kresowa Dywizja Piechoty. Atak wspierały oddziały 2 Warszawskiej Brygady Pancernej. 21 kwietnia jako pierwsze wkroczyły do Bolonii jednostki 9 Batalionu Strzelców Karpackich. W zdobytym mieście zawieszono polską flagę. Oddziałami polskimi dowodzili: generał dywizji Zygmunt Bohusz-Szyszko, generał dywizji Bronisław Duch, generał brygady Nikodem Sulik, generał brygady Klemens Rudnicki.