Powrót do bazy wiedzy

19.Bitwa o Tobruk (1941-1942).
Od kwietnia do listopada 1941 w Tobruku broniły się oddziały alianckie. Najpierw byli to Brytyjczycy, Australijczycy i Hindusi. W sierpniu obronę Tobruku wzmocniono Polakami, Czechami i Słowakami. Załoga obrońców liczyła około 36 tysięcy żołnierzy. W listopadzie dotarli z odsieczą i przerwano oblężenie Tobruku. Ale maju 1942 Niemcy otrzymali dużo zaopatrzenia, w tym sporo amunicji i nowe czołgi. Dzięki temu Afrika Korps mogła przejść do kontrofensywy. 21 czerwca Afrika Korps (dowodzona przez Rommla) zdobyła Tobruk. Po zdobyciu Tobruku Erwin Rommel otrzymał awans na feldmarszałka.