Powrót do bazy wiedzy

11.3 Bitwa pod Arnhem (operacja „Market Garden”) (17- 27 września).
To była olbrzymia operacja wojsk powietrzno-desantowych, która skończyła się wielką klęską. Operację zaplanował brytyjski marszałek Montgomery. Celem operacji „Market Garden” było opanowanie mostów na Renie i utrzymanie ich przez 48 godzin do nadejścia brytyjskiej armii generała Dempseya. Zajęcie mostów miało umożliwić obejście umocnień na Linii Zygfryda i wkroczenie do Zagłębia Ruhry. Jako przyczyny klęski można wymienić: fatalne rozplanowanie operacji, brak koordynacji działań poszczególnych oddziałów, szybkie decyzje niemieckich dowódców (feldmarszałka Gerda von Rundstedta i feldmarszałka Walthera Modela) oraz złą pogodę, która pokrzyżowała plany zrzutów kolejnych oddziałów spadochroniarzy. Trwająca 10 dni operacja skończyła się potężnymi stratami. Zginęło albo trafiło do niewoli od 15 do 17 tysięcy Polaków, Amerykanów, Brytyjczyków i Kanadyjczyków.