Powrót do bazy wiedzy

6.4 Brytyjczycy zdobyli Hamburg (3 maja).
2 Armia Brytyjska (dowodzona przez generała Dempseya) uczestniczyła w akcji sforsowania Renu. Później brała udział w walkach w Zagłębiu Ruhry. 2 Armia Brytyjska współpracowała z oddziałami 1 Armii Kanadyjskiej w czasie walk w północnych Niemczech i Holandii. Oddziały brytyjskie i kanadyjskie nie napotykały dużego oporu. Przez Osnabrück najpierw uderzono na wschodnią Holandię. Później wyzwolono Oldenburg i Bremen. Oddziały 2 Armii dotarły do Łaby i rozpoczęły bitwę o Hamburg (18-19 kwietnia). 28 kwietnia Brytyjczycy rozpoczęli szturm na miasto. Hamburga broniła 1 Armia Spadochronowa dowodzona przez generała Straube. 3 maja oddziały VIII i XII Korpusu zdobyły Hamburg. Resztki 1 Armii Spadochronowej ewakuowały się z Hamburga i razem z oddziałami Armii Północno-Zachodniej wycofały się na Półwysep Jutlandzki. 2 maja Brytyjczycy wyzwolili Lubekę. Podczas walk o Lubekę Brytyjczycy popełnili zbrodnię wojenną – lotnictwo brytyjskie zbombardowało niemieckie statki w Zatoce Lubeckiej „Cap Arcona” i „Thielbek”, na których byli więźniowie z obozów koncentracyjnych. W wyniku bombardowania zginęło 7000 tysięcy więźniów. W większości byli to więźniowie ewakuowani z obozu w Stutthofie.