Powrót do bazy wiedzy

1.Bułgaria dołącza do paktu trzech (państwa Osi Berlin-Rzym-Tokio) (1 marca 1941).
Car Bułgarii Borys III dosyć długo nie poddawał się presji Niemiec. W końcu jednak ustąpił i Carstwo Bułgarii przystąpiło do paktu trzech (państwa Osi) 1 marca 1941. Kilka tygodni później wojska bułgarskie wzięły udział w inwazji Niemiec na Jugosławię i Grecję. Bułgaria zajęła wtedy część terytorium Jugosławii (banovina Wardaru) i część Grecji (zachodnia Tracja). W ataku na Związek Radziecki, który nastąpił 22 czerwca 1941, wojska bułgarskie nie uczestniczyły.