Powrót do bazy wiedzy


3.Czechosłowacja (1938-1939).


Hitler jeszcze przed 1933 planował włączenie tzw. Sudetenland (pas nadgraniczny zamieszkiwany przez Niemców) do obszaru Wielkiej Rzeszy. Ważnym argumentem dla Hitlera były konflikty między Czechami a Niemcami mieszkającymi w Sudetenland. W dniach 29-30 września 1938 odbyło się spotkanie w Monachium. Brały w nim udział: Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy. Ustalono, że Czechosłowacja odda Niemcom Sudetenland. W marcu 1939 Niemcy zajęły okrojoną Czechosłowację. Niemcy utworzyli Protektorat Czech i Moraw. Słowacy ogłosili powstanie niepodległej Słowacji