Powrót do bazy wiedzy

11.Działania UPA w Małopolsce Wschodniej.

Rzeź wołyńska nie była jedynymi działaniami UPA wymierzonymi w Polaków. Już w sierpniu 1943 r., przy milczącej postawie części kierownictwa OUN (B) zaproponowano przeprowadzenie podobnej akcji w tzw. Małopolsce Wschodniej, czyli na terenach przedwojennych województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego (to ostatnie obejmowało także tereny dzisiejszej RP – włącznie z Przemyślem, Rzeszowem, Sanokiem czy Krosnem).
Powodem takiej decyzji władz OUN (B) był nadchodzący koniec wojny i chęć zmiany struktury etnicznej na tych terenach, spodziewano się bowiem, że zwycięskie mocarstwa mogą jak po I wojnie światowej odwołać się do metody plebiscytowej, jako sposobu określenia granic.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Galicja.pngNa wiosnę 1944 r. dowództwo UPA wydało oficjalny rozkaz wypędzenia Polaków z Małopolski Wschodniej, a w razie odmowy ich fizycznej eksterminacji. Była to jednak gra pozorów, bowiem mordy na ludności polskiej tego rejonu rozpoczęły się ataki na ludność polską. Do mordów przyłączały się także jednostki formacji SS-Galizien działający wspólnie z oddziałami UPA (jak np. w czasie rzezi w Hucie Pieniackiej).
Polska ludność tworzyła oddziały samoobrony, zbrojnie występujące przeciw Ukraińcom, a wobec postępów Armii Czerwonej wstępowała nawet do sowieckich istriebitielnych batalionów, które zajmowały się zabezpieczaniem zaplecza wojsk radzieckich.
Wedle różnych szacunków Ukraińcy w Małopolsce Wschodniej mieli zabić (do 1946 r., kiedy ostatecznie wysiedlona stamtąd polską ludność) od 20 do 40 tys. ludzi. Nie osiągnęli nic, bowiem żadnego plebiscytu nie przeprowadzono – całość tych terenów zagarnął ZSRR.
http://prawy.pl/historia/5503-krwawy-kwiecien-w-malopolsce-wschodniej