Powrót do bazy wiedzy

14. Generał Andriej Własow podpisał tzw. „Deklarację smoleńską” (27 grudnia).
27 grudnia w Dabendorfie (okolice Berlina) generał Andriej Własow podpisał tzw. „Deklarację Smoleńską”. W deklaracji zawarty był program stworzenia nowej Rosji, a głównym celem miała być walka z dyktaturą Stalina i bolszewikami. Aby realizować ten cel, planowano sformowanie armii, która by podlegała komitetowi politycznemu. Komitetem miał kierować generał Andriej Własow. „Deklaracja Smoleńska” została ogłoszona przez Własowa kilka tygodni później. „Deklaracja Smoleńska” miała przede wszystkim znaczenie propagandowe.