Powrót do bazy wiedzy

19. Hitler zatwierdza plan „Barbarossa” (plan ataku na Związek Radziecki) (18 grudnia 1940).
Niemcy jesienią 1940 próbowali namówić Rosjan, aby przystąpili do paktu trzech. Ale Rosjanie wysuwali żądania, na które Niemcy nie chcieli się zgodzić. Hitlerowi nie podobały się decyzje i żądania Stalina, które łamały pakt Ribbentrop-Mołotow (np. zajęcie Bukowiny północnej, swobodny dostęp do cieśnin duńskich). Fiasko rozmów o przyłączeniu się Rosjan do paktu trzech wpłynęło na to, że Hitler zdecydował się uderzyć na Związek Radziecki. 18 XII Hitler podpisał plan operacji ”Barbarossa”. Atak planowano na 15 maja, ale wydarzenia w Jugosławii i Grecji spowodowały, że datę ataku ustalono na 22 VI 1941.