Powrót do bazy wiedzy

2.III Rzesza wprowadza dekrety wobec polskich robotników przymusowych (8 marca 1940).
Polscy robotnicy przymusowi pracujący w Niemczech byli poddawani wielu obostrzeniom. Aby bardziej pognębić Polaków, 8 marca Niemcy wprowadzili dekrety, które zakazywały Polakom robienia różnych rzeczy. Musieli obowiązkowo nosić oznakę P przyszytą do ubrania. Polacy byli zmuszani do przestrzegania m.in.: takich zakazów jak: 1) zakaz posiadania pieniędzy, wartościowych przedmiotów, aparatów fotograficznych i zapalniczek 2) zakaz przebywania w restauracjach, barach czy na imprezach tanecznych 3) zakaz współżycia seksualnego z Niemcami i Niemkami ; jego złamanie było karane śmiercią.