Powrót do bazy wiedzy

1.) Kampania Wrześniowa.


Hasło: „Jeszcze Polska nie zginęła. I nie zginie.”


Od 1 września do 6 października wojska polskie stawiły opór agresji państw ościennych. Pomimo przytłaczającej przewagi technicznej wroga Wojsko Polskie podjęło walkę, często stanowiąc dla wroga twardy orzech do zgryzienia. Symbolami tego oporu stały się bohaterska epopeja Westerplatte, niewielkiej polskiej placówki na terenie Wolnego Miasta Gdańska, gdzie ok. 200 obrońców przez siedem dni nieugięcie broniło się przed szturmami z lądu, powietrza i wody, czy obrona niewielkich umocnień w okolicach Wizny, gdzie kilkuset polskich żołnierzy przez trzy dni odpierało ataki czterdziestu tysięcy niemieckich żołnierzy, wspartych czołgami i artylerią, zaś polski dowódca wolał odebrać sobie życie niż iść do niewoli.
Wojska niemieckie (i atakujące wspólnie z nimi wojska słowackie) nie dały rady przełamać polskiego oporu. Kiedy w oparciu o wschodnią część II Rzeczpospolitej obrona zaczęła tężeć, po stronie niemieckiej włączył się do walki kolejny wielki gracz – Związek Sowiecki. 17 września wojska radzieckie bez wypowiedzenia wojny sforsowały polską granicę, wykonując tajny protokół paktu Ribentropp-Mołotow. Polscy żołnierze, policjanci czy bogatsi obywatele znajdujący się na trasie marszu Armii Czerwonej byli aresztowani i nierzadko mordowani. Do historii przeszła bohaterska obrona Grodna, gdzie sowieccy czołgiści posługiwali się przywiązanymi do czołgów dziećmi, w charakterze żywych tarcz.
Dla Polaków wojna się zaczynała, zaś wróg bynajmniej nie był jeden.


Stosunek sił:
1) Polska:
39 dywizji piechoty (+ 2 improwizowane),
11 brygad kawalerii (+1 improwizowana),
2 brygady zmotoryzowane
3 brygady górskie
3 bataliony czołgów lekkich
14 brygad Obrony Narodowej (+ samodzielne bataliony ON)
Tj. ok. 1 mln żołnierzy,
4300 dział,
880 czołgów,
400 samolotów,
1 niszczyciel
1 stawiacz min
6 trałowców
5 okrętów podwodnych


2) Niemcy:
48 dywizji piechoty,
6 dywizji pancernych,
4 dywizje piechoty zmotoryzowanej,
4 dywizje lekkie
2 brygady piechoty
1 brygada górska,
1 brygada kawalerii,
Tj. ponad 1,5 mln żołnierzy,
10 tys. dział,
2,7 tys. czołgów,
1,3 tys. samolotów myśliwskich i bombowych
2 pancerniki
10 niszczycieli
10 okrętów podwodnych


3) ZSRR:
Ponad 33 dywizje,
Ponad 11 brygad,
tj. ponad 600 tys. żołnierzy,
4959 dział,
4736 czołgów,
3300 samolotów.
4) Słowacja:
3 dywizje – ok. 50 tys. żołnierzy.


Wojsko Polskie w 1939 roku
http://www.wpk.p.lodz.pl/~bolas/main/uzbrojenie/armpol/amrpol.htm


Ostatni rozkaz gen. Franciszka Kleeberga, dowódcy walczącej do 6 października Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”
https://pl.wikisource.org/wiki/Ostatni_rozkaz_gen._Kleeberga_do_%C5%BCo%C5%82nierzy_SGO_%22Polesie%22Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, 1939 rok
http://www.1wrzesnia39.pl/39p/tagi/43,Zbrodnie-Wehrmachtu.html