Powrót do bazy wiedzy

14.Kampania francuska (operacja Fall Gelb) (10 maja-22 czerwca 1940).
Uderzenie na Holandię i Belgię miało odwrócić uwagę. Główny atak na Francję miał nastąpić przez Ardeny, gdzie nacierała armia pancerna Guderiana. Między 27 V a 4 VI w Dunkierce ewakuowała się większość wojsk francuskich i angielskich, które walczyły w Holandii i Belgii. 5 VI nastąpiła nowa faza wojny. Niemcy zaatakowali w trzech kierunkach: Grupa Armii „B” parła ku Bretanii, Grupa Armii „A” nacierała ku Orleanowi, Grupa Armii „C” ruszyła na Metz. Źle dowodzona armia francuska przegrywała i ciągle się cofała. Premier Pétain świadomy klęski zdecydował się na rozejm. 22 VI Francja poddała się.