Powrót do bazy wiedzy

3.Kapitulacja ostatnich oddziałów niemieckich w Jugosławii (15 maja).
W walkach na terytorium Jugosławii w ostatnich miesiącach wojny uczestniczyły jednostki Grupy Armii „G” i Grupy Armii „F”. Niektórym jednostkom udało się przebić na Węgry albo do Austrii. Niemcy panicznie bali się dostać do niewoli partyzantów Tity albo Armii Czerwonej. W Słowenii walczyły do 15 maja m.in.: 7 Ochotnicza Dywizja Górska SS „Prinz Eugen” i 15 Korpus Górski. Ostatnia duża bitwa rozegrała się w Poljanie 14-15 maja. Wtedy też poddały się jednostki chorwacki i niemieckie. Za popełnione zbrodnie zostali w Jugosławii osądzeni, a następnie rozstrzelani lub powieszeni: generał Alexander Löhr, SS-Brigadeführer August Schmidthuber i generał Gustav Fehn.