Powrót do bazy wiedzy

6.5 Kapitulacja wojsk III Rzeszy w południowych Niemczech, Austrii, Danii i Holandii (5 maja).
Akt kapitulacji z Niemcami podpisano dwukrotnie. Najpierw 7 maja w Reims, a następnie 8 maja powtórzono uroczystość w Berlinie. Po ostatecznej kapitulacji III Rzeszy 8 maja jeszcze sporo regionów w Europie było zajętych przez Niemców i ich sojuszników (ustaszy, strzałokrzyżowców i inne formacje militarne kolaborujące z Niemcami). Wojska niemieckie w Danii poddały się 4 maja, ale garnizon na Bornholmie skapitulował 9 maja. W Austrii znalazły się m.in. oddziały, którym udało się przedostać z Jugosławii – część 13 Dywizji Górskiej SS „Handschar” (w której służyli Niemcy, Bośniacy i Chorwaci) i część 7 Dywizji Górskiej SS „Prinz Eugen”. Węgierska elitarna Dywizja Piechoty "Szent László" poddała się dopiero 11 maja w Karyntii na terenie Austrii. Dopiero 9 maja skapitulowały jednostki walczące w okolicach Gdańska – na Mierzei Wiślanej i na Żuławach Wiślanych – a na Półwyspie Helskim Niemcy poddali się 13 maja. To były oddziały Armii „Prusy Wschodnie”, która liczyła 150-180 tysięcy i dowodził nią generał Dietrich von Saucken. Zaciekle przed atakami Armii Czerwonej broniły się w Kurlandii oddziały Grupy Armii „Kurlandia”. Dowodził nią generał Carl Hilpert i poddała się 9 maja. Liczyła 180 tysięcy żołnierzy. Niemieckie garnizony we francuskich portach nad Atlantykiem - St. Nazaire, La Rochelle, Lorient - skapitulowały dopiero po 7 maja 1945. Równie długo broniły się garnizony niemieckie na wyspach egejskich (11 maja) i na Krecie (12 maja). Najpotężniejsze siły niemieckie stacjonowały w Czechosłowacji – to była armia dowodzona przez feldmarszałka Ferdinanda Schörnera (ponad 900 tysięcy żołnierzy). Niektóre z tych jednostek skapitulowały dopiero 11 maja. W Holandii wojsko niemieckie poddało się 5 maja. Tylko na holenderskiej wyspie Texel jeszcze do 20 maja toczył walki oddział 163 Marine-Schutzenregiment - poddał się Kanadyjczykom. Ostatnią jednostką niemiecką, która oficjalnie skapitulowała, był oddział liczący 12 ludzi. Jednostka stacjonowała na Spitsbergenie. Oddział zajmował się prowadzeniem obserwacji meteorologicznych dla wojska. Dowodzący jednostką kapitan Wilhelm Dege podpisał kapitulację 4 września 1945.