Powrót do bazy wiedzy

5.4 Kapitulacja wojsk niemieckich we Włoszech (2 maja).
Przez cały kwiecień trwały tajne negocjacje między Niemcami i aliantami w sprawie kapitulacji. 29 kwietnia w mieście Caserta niemieccy generałowie Herr i Lamelsen podpisują akt kapitulacji. 1 maja generał Heinrich von Vietinghoff (dowódca wojsk niemieckich w Italii) ratyfikuje akt kapitulacji Niemców. Do 2 maja trwają jeszcze walki w Trieście – broni się zaciekle LXXV Korpus generała Schlemmera. Do 5 maja w okolicach Triestu toczy jeszcze walki 29 Dywizja Grenadierów Waffen SS. Po zdobyciu Triestu partyzantka Tito przeprowadza masakrę Włochów, Słoweńców i Niemców. Zabito od 5 do 10 tysięcy ludzi. W północnych Włoszech lokalne władze CLN (Komitetu Wyzwolenia Narodowego) ustanawiają w wielu miastach swoich szefów policji i prefektów. Trwa równocześnie czystka – partyzanci rozstrzeliwują bez wyroku faszystów i ludzi, którzy współpracowali z faszystami. Szacuje się, że od kwietnia do czerwca 1945 zostało rozstrzelanych od 15 do 30 tysięcy ludzi.