Powrót do bazy wiedzy

4.Komunistyczne represje wobec polskich bohaterów.
Zakończenie II wojny światowej nie oznaczało wcale wyzwolenia dla Polski. Skutkiem decyzji alianckich na konferencjach w Teheranie oraz w Jałcie Rzeczpospolita utraciła swoje historyczne ziemie na wschodzie, wcielone do ZSRR. Obywateli polskich z tamtych terenów częściowo deportowano do Polski, a jeśli odmawiali oni wyjazdu prześladowano ich, wywożono na Syberię lub do azjatyckich republik Związku Radzieckiego, zamykano w więzieniach.
Teoretycznym wyrównaniem utraty ziem wschodnich miały być dla Polski tzw. Ziemie Odzyskane – tereny dawnych Niemiec aż po Odrę i Nysę Łużycką, a także przyłączone do Polski całe Pomorze, Mazury i Warmia. Tereny te jednak były spustoszone przez wojnę, brutalnie ograbione i zniszczone przez Armię Czerwoną. Ponadto na wschodzie pozostały dobra kultury polskiej (jak znaczna część Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Lwowie) o nieoszacowanej wprost wartości. Deportacje i wywózki bezpowrotnie zniszczyły też kulturę polskich kresów, która wniosła tyle choćby do polskiej literatury.
Jednocześnie na terenach pozostających formalnie pod władzą Rzeczpospolitej rozpoczął się nowy ład oparty na sowieckich bagnetach. Prześladowano przedwojennych urzędników, policjantów, inteligencję, właścicieli ziemskich czy przedsiębiorców. Za zdrajców uznawano partyzantów i konspiratorów, którzy w czasie wojny pozostawali wierni rządowi w Londynie. Wielu z nich, jak gen. August Fieldorf, rotmistrz Witold Pilecki, bohaterscy powstańcy jak Jan Rodowicz (pseud. „Anoda”) czy cichociemni jak mjr Hieronim Dekutowski zostali zamordowani przez nową władzę po parodiach procesów sądowych, zaś ich mogiły pozostają nieodkryte do dziś.
Fasadą okazało się utworzenie w czerwcu 1945 r. Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, który miał skupiać część sił dawnego rządu londyńskiego, w tym ex-premiera Stanisława Mikołajczyka. TRJN miał legitymizować sytuację w kraju w oczach Zachodu i przekonywać, że wierni poplecznicy Moskwy chcą „normalizacji stosunków politycznych” w kraju, zaś wszystkimi nieszczęściami należy obarczyć „nieodpowiedzialne”, „wywrotowe”, „reakcyjne” elementy. Gra, którą Mikołajczyk o lat prowadził z Sowietami (często wbrew polskim interesom) przyniosła klęskę i zmusiła go do ucieczki z kraju w 1947 r.
Prawdziwą władzą w nowym kraju stanowiła Armia Czerwona i sowieckie tajne służby. To one dokonały w marcu 1945 r. aresztowania i porwania legalnych reprezentantów Delegatury Rządu (na czele z Delegatem i wicepremierem Janem Stanisławem Jankowskim), przedstawicieli stronnictw politycznych, których wywieziono do Moskwy i skazano w sfingowanym procesie (tzw. procesie szesnastu – od liczby oskarżonych) pod fałszywymi rozkazami działania na szkodę armii radzieckiej. Wicepremier Jankowski i gen. Okulicki zostali zamordowani w sowieckim więzieniu, zaś wracający do kraju zwolnieni z sowieckich więzień polscy politycy na miejscu mogli się spodziewać ponownych procesów i długoletnich wyroków więzienia.
Tak wyglądała nowa Polska, którą sowieckie bagnety ufundowały na gruzach i popiołach starej.


Proces szesnastu – na stronie Polskiego Radia:
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/810304,Proces-szesnastu-%E2%80%93-historia-przywodcow-Polskiego-Podziemia
Losy szesnastu:
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/proces_16.htm
Proces Witolda Pileckiego:
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/367150,Rotmistrz-Witold-Pilecki-do-Auschwitz-z-wlasnej-woli
http://www.pilecki.ipn.gov.pl/rp/galeria-1/proces/7107,Proces.html
Proces i śmierć gen. „Nila”:
http://fieldorf.pl/index.php/Artyku%C5%82y-wyro%C5%BCnione/mordercy-generaa-nila.html
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/788049,Gen-August-Emil-Fieldorf-Nil-wierny-zolnierz-Niepodleglej
http://wmeritum.pl/pamietaj-abys-nie-prosila-ich-o-laske-general-august-emil-fieldorf-nil/
Proces NSZ – film propagandowy:
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4161


Proces WiN – film propagandowy:
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4715