Powrót do bazy wiedzy

7.Konferencja AVNOJ w Jajce (29 listopada).
W Jajce (miasteczko w Bośni) zorganizowano spotkanie delegatów Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii (AVNOJ). Na spotkaniu podjęto kilka decyzji dotyczących przyszłości Jugosławii. Utworzono Narodowy Komitet Wyzwolenia Jugosławii, który miał być głównym organem władzy. Zabroniono królowi Jugosławii powrotu do kraju. Pozbawiono rząd emigracyjny prawa do reprezentowania na forum międzynarodowym. Uzgodniono, że Jugosławia będzie republiką federacyjną, a o ustroju zadecyduje po wojnie naród. Zdecydowano o przyłączeniu niektórych terenów do Jugosławii (Istria, Przymorze Słoweńskie, wyspy na Adriatyku zajęte przez Włochy).