Powrót do bazy wiedzy

15.Konferencja moskiewska (19-30 października).
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR odbyło się przed konferencją w Teheranie. Na konferencji w Moskwie prowadzono rozmowy na temat współpracy w czasie wojny i po wojnie. Uchwalono 4 deklaracje: 1) w sprawie powszechnego bezpieczeństwa, koordynacji operacji wojskowych i konieczności stworzenia organizacji czuwającej nad spokojem na świecie 2) w sprawie polityki aliantów wobec Włoch 3) w sprawie odbudowy Austrii 4) w sprawie osądzenia zbrodniarzy wojennych przez kraje, gdzie popełnili zbrodnie.