Powrót do bazy wiedzy

1.Konferencja w Jałcie (4-11 luty).
Od 4 do 11 lutego przywódcy trzech mocarstw (Stalin, Churchill i Roosevelt) prowadzili rozmowy dotyczące powojennego porządku w Europie. Rozstrzygnięto losy Niemiec i Polski. Niemcy miały być podzielone na 4 strefy okupacyjne. Miały też zapłacić reperacje wojenne. Polska traciła Kresy Wschodnie, a jako rekompensatę otrzymywała tereny niemieckie: Prusy, Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Zdecydowano też, że nastąpią przesiedlenia ludności (głównie Niemców i Polaków). Sojusznicy zaakceptowali utworzenie w Polsce Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Stalin zobowiązał się, że po kapitulacji Niemiec ZSRR zaatakuje Japonię.