Powrót do bazy wiedzy

5.Konferencja w Kairze (22-26 listopada).
W Kairze spotkali się: prezydent USA F. D. Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii W. Churchill i chiński generalissimus Czang Kaj-szek. Spotkanie dotyczyło powojennego ładu na Pacyfiku i Dalekim Wschodzie. Podpisano dokument zawierający warunki porozumienia (tzw. „Deklaracja kairska”).Ustalono, że Korea będzie niepodległa. Uzgodniono, że Chiny odzyskają swoje dawne terytoria: Mandżurię, Peskadory i Tajwan. Deklaracja kairska zawierała zapis, że Japonia zwróci wszystkie ziemie zajęte lub okupowane od I wojny światowej. Po wojnie Chiny czasami odwoływały się do „Deklaracji kairskiej”.