Powrót do bazy wiedzy

Konferencja w Poczdamie.
Konferencja w Poczdamie to kontynuacja poprzednich konferencji aliantów – w Jałcie i Teheranie. Odbyła się w leżącym obok Berlina mieście Poczdam. Odbyła się między 17 lipca a 2 sierpnia 1945. W konferencji uczestniczyli: Winston Churchill, Harry Truman i Josif Wissarionowicz Stalin. Pod koniec konferencji Churchill opuścił Poczdam, a jego miejsce zajął nowy premier Wielkiej Brytanii – Clement Attlee (od 28 lipca). Celem konferencji było ustalenie reguł obowiązujących w świecie po zakończeniu wojny, przygotowanie traktatów pokojowych oraz rozliczenie Niemiec za popełnione zbrodnie, grabieże i ludobójstwo. W konferencji uczestniczyła delegacja z Polski. Na zakończenie konferencji ogłoszono tzw. „deklarację poczdamską”. W deklaracji znalazły się następujące decyzje:
- Niemcy mają zapłacić odszkodowanie krajom, które były ofiarami ich agresji;
- w powojennych Niemczech postanowiono przeprowadzić: demilitaryzację, denazyfikację, demokratyzację, decentralizację i dekartelizację;
- zdecydowano o przymusowym wysiedleniu Niemców z terenów Czechosłowacji, Węgier i Polski;
- przyznaniu Polsce 15 procent z kwoty reparacji, które otrzyma Związek Radziecki;
- nie podjęto decyzji w sprawie granicy wschodniej Niemiec, ale zdecydowano o przyłączeniu do Polski Pomorza Zachodniego, Opolszczyzny i Dolnego Śląska;
- niemieccy zbrodniarze będą odpowiadać za swoje zbrodnie przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.