Powrót do bazy wiedzy

6.Konferencja w Teheranie (28 listopada-1 grudnia).
28 listopada spotkali się w Teheranie szefowie państw alianckich: prezydent USA F. D. Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii W. Churchill i J. Stalin. W Teheranie podjęto ważne decyzje dotyczące Europy m.in. przesądzono los Polski. Zdecydowano, że Polska znajdzie się w radzieckiej strefie wpływów, a wschodnią granicę Polski będzie tzw. linia Curzona. Podjęto decyzję o stworzeniu drugiego frontu walki z Niemcami we Francji. Poza tym podzielono Europę na alianckie strefy operacyjne. Udzielono poparcia partyzantce Tito w Jugosławii. Rozstrzygnięto też losy Niemiec po wojnie (podział na strefy okupacyjne).