Powrót do bazy wiedzy

4.2 Oblężenie Wrocławia (twierdza Breslau) (13 luty-6 maja).
Miasto zostało otoczone przez wojska Armii Czerwonej 13 lutego. Były to oddziały I Frontu Ukraińskiego dowodzone przez marszałka Koniewa. Bezpośrednie uderzenie na miasto nadzorował generał Władimir Głuzdowski, podwładny marszałka Koniewa. Najpierw obroną miasta kierował generał von Ahlfen. 8 marca nowym komendantem miasta został generał Hermann Niehoff. Prawie przez cały czas podczas oblężenia utrzymywany był most powietrzny, dzięki któremu dostarczane było niezbędne zaopatrzenie dla miasta. Nocą z 5 na 6 maja uciekł z miasta Karl Hanke (gauleiter Dolnego Śląska). 6 maja Niemcy skapitulowali. Po kapitulacji większość niemieckich żołnierzy broniących miasta trafiła do sowieckich łagrów. W czasie oblężenie Wrocławia zginęło 6 tysięcy niemieckich żołnierzy i 170 tysięcy mieszkańców miasta.