Powrót do bazy wiedzy

2.Okupacja Węgier przez Wehrmacht ( 19 marca) i terror strzałokrzyżowców (październik).
Po klęskach Niemiec na froncie wschodnim (pod Stalingradem i pod Woroneżem) admirał Miklós Horthy zaczął tajne rozmowy z aliantami w sprawie rozejmu. 19 marca Niemcy zaczęli okupację Węgier. 22 marca premierem został Döme Sztójay. Generał Sztójay zezwolił na działalność partii faszystowskiej strzałokrzyżowców oraz wprowadził represje wobec Żydów i partii lewicowych. Węgrzy zaczęli wysyłać transporty Żydów do Auschwitz. Horthy niezadowolony z polityki prowadzonej przez generała Sztójay zdymisjonował go. W październiku 1944 Niemcy aresztowali Horthy’ego a rządy objęli strzałokrzyżowcy. Nasiliły się represje wobec Żydów i przeciwników.