Powrót do bazy wiedzy

13.Okupacja krajów nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) przez Związek Radziecki (1939-1940).
Pakt Ribbentrop-Mołotow podpisany w sierpniu 1939 zawierał punkt mówiący o strefach wpływów. Łotwa i Estonia zostały zaliczone do radzieckiej strefy wpływów, natomiast Litwa miała podlegać Niemcom. W październiku 1939 nastąpiła wymiana zajętych terytoriów: Niemcy oddali Wileńszczyznę, a w zamian wzięli Lubelszczyznę i zachodnie Mazowsze. Formalnie kraje nadbałtyckie włączono do Związku Radzieckiego w sierpniu 1940. Ale faktycznie już wcześniej oddziały Armii Czerwonej zaczęły stacjonować w republikach bałtyckich – w Estonii we wrześniu 1939, a na Litwie i Łotwie w październiku 1939.