Powrót do bazy wiedzy

9.5 Operacja "Bagration" (22 czerwca -19 sierpnia).
Oddziały Armii Czerwonej zajęły Białoruś, część Litwy, Białostocczyznę. Dotarły do Prus Wschodnich i do Warszawy (2 sierpnia). Częścią operacji "Bagration" była operacja brzesko-lubelska (18 lipca-2 sierpnia). Armia Czerwona opanowała Podlasie oraz Lubelszczyznę. Dotarła do linii Wisły.