Powrót do bazy wiedzy

4.6 Operacja berlińska (16 kwietnia-9maja).
Każdy z trzech marszałków: Rokossowski, Koniew i Żukow miał ambicję zdobycia Berlina. Najbliższe tego celu były oddziały marszałka Rokossowskiego. Jednak Stalin nie chciał, by chwała zdobycia Berlina przypadła Polakowi (a Rokossowski za Polaka się uważał), dlatego kazał wstrzymać ofensywę Rokossowskiemu i polecił, by Żukow atakował Berlin.Operację berlińską można podzielić na trzy fazy. Pierwsza faza ( 16-19) – oddziały 1 Frontu Białoruskiego i 1 Frontu Ukraińskiego sforsowały obronę niemiecką na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Drugi faza (20-25) – wojska 1 Frontu Białoruskiego i 1 Frontu Ukraińskiego kontynuowały marsz przez Brandenburgię i Łużyce. 25 kwietnia na zachód od Poczdamu (około 17 km) zamknęły pierścień oblężenie wokół Berlina. Trzecia faza (26 kwietnia-8 maja) - najpierw Rosjanie pokonali oddziały niemieckie okrążone w okolicach Frankfurtu nad Odrą i Gubina. Następnie lotnictwo i artyleria prowadziły zmasowany ostrzał Berlina. Zaczęły się walki na ulicach Berlina. 2 maja miasto poddało się. W operacji berlińskiej zginęło ponad 120 tysięcy Niemców oraz 78 tysięcy Rosjan i Polaków.