Powrót do bazy wiedzy

4.1 Operacja wiślańsko-odrzańska (12 stycznia-luty).
Plan operacji został zatwierdzona w listopadzie 1944. Jednak pod naciskiem aliantów, którzy toczyli zimą ciężkie boje w Ardenach, operację przyspieszono. Ofensywa ruszyła 12 stycznia. W ofensywie uczestniczyły oddziały 1 i 2 Frontu Białoruskiego i 1 Frontu Ukraińskiego. Planowano szybko opanować Bydgoszcz, Poznań i Wrocław i w ciągu 15 dni dotrzeć do linii Odry. Jednak Niemcy zaciekle bronili Poznania i Wrocławia. Walki o Poznań trwały miesiąc, a Wrocław był oblężony przez ponad 2 miesiące. Zacięte i krwawe walki z Niemcami toczono na Wale Pomorskim, pod Kołobrzegiem, wokół Gdańska i Gdyni oraz na Dolnym Śląsku. 30 stycznia Armia Czerwona dotarła do Odry, a 14 lutego radzieckie oddziały stanęły na linii Nysy Łużyckiej. Następnym etapem miały być operacje: berlińska i łużycka.