Powrót do bazy wiedzy

9.4 Operacja wyborsko-pietrozawodzka (10 czerwca-9 sierpnia).
Armia Czerwona zajęła wschodnią Karelię i okolice Wyborga na Przesmyku Karelskim. Finowie ponieśli duże straty (12 tysięcy zabitych). 4 września podpisano rozejm fińsko-radziecki.