Powrót do bazy wiedzy

7.Pakt Ribbentrop-Mołotow (23 sierpnia 1939).
Pakt o współpracy między Niemcami a Związkiem Radzieckim został podpisany 23 sierpnia 1939. Kilka dni później zawarto radziecko-niemiecką umowę handlową. Pakt podzielił strefy wpływów w Europie Środkowej i Północnej. Do radzieckie strefy wpływów zostały zaliczone: wschodnie tereny Polski, Łotwa, Estonia, Finlandia i Besarabia. Pakt nazywany jest IV rozbiorem Polski. Niektórzy politycy i oficerowie wywiadu z zachodniej Europy, Estonii, Łotwy, USA już w dniach 24-26 września wiedzieli o podpisaniu paktu. A jednak nikt nie powiadomił Polaków, że taki agresywny pakt przeciw Polsce istnieje.