Powrót do bazy wiedzy

21.Partyzantka w Jugosławii.
Od 1941 do 1945 na terenie Jugosławii działały dwie duże armie partyzanckie: komuniści dowodzeni przez Josipa Broz Tito i czetnicy dowodzeni przez generała Dragoljuba Mihailovicia. Czetnicy walczyli z komunistyczną partyzantką Tito i z chorwackimi ustaszami. Czetnicy do 1943 byli sojusznikami aliantów. W 1943 alianci zerwali z czetnikami (pod naciskiem Stalina) i zaczęli wspierać komunistyczną partyzantkę Tito. W grudniu 1942 partyzantka Tito liczyła około 150 tysięcy żołnierzy. W 1942 powstała partyzancka Republika Bihacka – przez 3 miesiące partyzanci Tito kontrolowali 50 tysięcy kilometrów kwadratowych.