Powrót do bazy wiedzy

19. Początek bitwy o Moskwę (operacja "Tajfun") (2 października 1941).
Bitwa o Moskwę to według niektórych historyków jedna z dwóch najważniejszych bitew II wojny światowej. Generał Żukow kierował obroną Moskwy. Atakiem na Moskwę dowodził feldmarszałek Fedor von Bock. Kluczową rolę w walkach o Moskwę odegrały niemieckie siły pancerne: Grupa Pancerna Guderiana, Grupa Pancerna Höpnera i Grupa Pancerna Hotha. Dopiero przybycie posiłków z Syberii w październiku i listopadzie pozwoliło Rosjanom na przeprowadzenie kontrataku. Błędy popełnione przez niemieckich dowódców spowodowały, że Niemcy nie zdobyli Moskwy (a byli już około 20 km od centrum Moskwy).