Powrót do bazy wiedzy

8.Początek formowania Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
14 października 1942 rozpoczęto formowanie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na terenach Ukrainy zajętych przez Niemców. Oddziałami UPA dowodził Roman Szuchewycz. UPA organizowała masowe akcje mordowania Polaków (tzw. rzeź wołyńska i czystki etniczne w Małopolsce Wschodniej). Według różnych danych UPA zabiła od 40 do 70 tysięcy Polaków w Małopolsce Wschodniej i od 50 do 60 tysięcy na Wołyniu (łącznie z rąk oprawców z UPA zginęło około 100-120 tysięcy Polaków).