Powrót do bazy wiedzy

15.Początek oblężenia Leningradu (obecnie Sankt-Petersburg) (8 września 1941).

8 września wojska Grupy Armii „Północ” zamknęły pierścień wokół Leningradu. Rozpoczęła się blokada Leningradu. Wojskami niemieckimi dowodził feldmarszałek Wilhelm von Leeb. Oddziałami Armii Czerwonej, która broniła Leningradu, dowodził generał Żukow. Na początku blokady Leningradu liczbę wojsk niemieckich ocenia się na około 725 tysięcy żołnierzy. Broniąca Leningradu Armia Czerwona dysponowała armią liczącą około 930 tysięcy żołnierzy. Oblężenie trwa ponad 860 dni. Według szacunkowych danych w wyniku blokady zmarło około miliona mieszkańców Leningradu.