Powrót do bazy wiedzy

3.Początek tworzenia partyzantki lewicowej w Grecji (22 maja 1942).
W maju powstał pierwszy oddział ELAS. Oddziałem dowodził Aris Weluchiotis. ELAS (Greckie Ludowe Wyzwoleńcze Wojsko) powiązane było z partiami lewicowymi działającymi w Grecji. W ciągu trzech lat ELAS staje się najsilniejszą formacją partyzancką walczącą w Grecji. W 1944 roku w oddziałach ELAS służyło od 60 do 119 tysięcy partyzantów. Partyzanci ELAS kontrolowali w 1944 roku znaczne tereny w Grecji. Działania partyzantów w Grecji, podobnie jak partyzantka w Jugosławii i w Polsce, wiązały znaczne siły niemieckie, co znacząco pomagało aliantom (mniejsza ilość jednostek niemieckich na frontach).