Powrót do bazy wiedzy

1.Podpisanie Deklaracji Narodów Zjednoczonych w Waszyngtonie (1 stycznia).
1 stycznia 1942 w Waszyngtonie przedstawicieli 26 państw podpisali Deklarację Narodów Zjednoczonych. Państwa, które podpisały „Deklarację NZ”, były zobowiązane do walki z państwami faszystowskimi i nie mogły podpisywać z nimi zawieszenia broni. Dokument zawierał warunek, że każde z państw musi użyć całego potencjału do walki z państwami faszystowskimi. Następnie „Deklarację NZ” od czerwca 1942 do 1 marca 1945 podpisało kolejne 19 państw. „Deklaracja Narodów Zjednoczonych” to drugi obok Karty Atlantyckiej dokument, który przyczynił się do powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).