Powrót do bazy wiedzy

17.Podpisanie Karty Atlantyckiej przez aliantów (24 września 1941).
Karta Atlantycka to deklaracja zawierająca 8 punktów, którą w sierpniu 1941 podpisali Churchill i Roosevelt. Deklaracja mówiła o celach polityki USA i Wielkiej Brytanii oraz ustalała zasady stosunków pomiędzy państwami po zakończeniu wojny. 24 września w Londynie alianci podpisali Kartę Atlantycką. Niektóre punkty Karty nigdy nie weszły w życie, a inne były notorycznie łamane. Ale właśnie do punktów Karty Atlantyckiej odwoływała się Deklaracja Narodów Zjednoczonych ogłoszona w styczniu 1942. Oprócz USA i Wielkiej Brytanii Kartę Atlantycką podpisało kilka państwa m.in. Związek Radziecki i Polska.