Powrót do bazy wiedzy

2.Polacy na zachodnim teatrze działań wojennych
1 Dywizja Pancerna w Niemczech.
Do kwietnia 1945 r. Dywizja Pancerna pozostawała nad Mozą. Dopiero na początku tego miesiąca ruszyła w ostatniej ofensywie w głąb Niemiec, wyzwalając m. in. obóz dla kobiet żołnierzy AK w Oberlangen.
Ostatnim wojennym zadaniem Dywizji był szturm na Wilhelmshaven – silną bazę niemieckiej marynarki wojennej. Skapitulowała ona przez polskimi pancerniakami na początku maja 1945 r.
Do 1948 r. żołnierze 1 Dywizji Pancernej (do których dołączono Brygadę Spadochronową, a także byłych jeńców – w tym licznych powstańców warszawskich, przymusowych robotników, etc.) pełnili służbę okupacyjną w specjalnie wydzielonej strefie na pograniczu niemiecko-holenderskim. Jej centrum stanowiło miasto Haren – pierwotnie nazywane Lwów, a później Maczków.
Kapitulacja oddziałów niemieckich w Wilhelmshaven:
http://foto.karta.org.pl/fotokarta/IS_2012_koperta_rozne_009.jpg.php


Polska flaga wciągana na maszt:
http://foto.karta.org.pl/fotokarta/IS_2012_teczka_luzem_004.jpg.php
Flagi polska i brytyjska na ratuszu w Wilhelmshaven:
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/11753/45735915d45c12ccce3e1e6b2dfaa70f/
Polska strefa okupacyjna:
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2703174,polska-tez-miala-swoja-strefe-okupacyjna-niemiec,1,id,t,sa.html


2 Korpus w bitwie o Bolonię.
Również na froncie włoskim polscy żołnierze z 2 Korpusu wzięli aktywny udział w ostatnich walkach, zajmując 21 kwietnia zacięcie bronioną przez Niemców Bolonię, gdzie zakończył się ich szlak bojowy. Korpus do 1946 r. pozostawał we Włoszech, a następnie został przeniesiony do Wielkiej Brytanii.
Zdjęcia z walk o Bolonię:
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224667/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224603/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224760/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224600/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224735/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224750/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224753/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224685/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224732/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224736/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224780/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224787/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224793/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224783/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224782/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224797/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/224786/17c5e41340822f2198beabf9b68c95d5/


Odznaczenie żołnierzy polskich w Bolonii:
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/8194