Powrót do bazy wiedzy

4.Powstanie w Paryżu (19-25 sierpnia).
Siły francuskich powstańców liczyły około 20 tysięcy i byli słabo uzbrojeni. Garnizon niemiecki stacjonujący w Paryżu miał 20 tysięcy żołnierzy ( 5 tysięcy w centrum miasta, a 15 tysięcy na obrzeżach). Walki wybuchły 19 sierpnia. Wkrótce do powstania dołączyło 2 tysiące francuskich policjantów. 21 sierpnia z powodu małej ilości broni partyzanci ograniczyli walki w mieście. Zbliżający się do Paryża alianci udzielili wsparcia powstańcom. 24 sierpnia 2 Korpus Pancerny dowodzony przez generała Leclerca wkroczył do Paryża. 25 sierpnia weszły do Paryża oddziały amerykańskie. Tego samego dnia Niemcy skapitulowali.