Powrót do bazy wiedzy

3.Próba likwidacji Tito i sztabu partyzantów (operacja "Rösselsprung") (25 maja-3 czerwca).
Do akcji likwidacji Tito Niemcy wyznaczyli Batalion Strzelców Spadochronowych. Akcję rozpoczęto 25 maja w okolicach Drvaru. Batalion spadochroniarzy wspierany był przez oddziały lądowe, które z różnych kierunków atakowały Drvar. Sztab Tito oraz towarzyszących mu partyzantów zamknięto w okrążeniu. Sztabowi Tito na pomoc przybyła 3 Brygada Licka. Tito wyrwał się z okrążenia. Niemcy i ich sojusznicy (czetnicy) jeszcze przez kilka dni ścigali oddział Tito. Brytyjczycy i Rosjanie ułatwili sztabowi Tito ucieczkę na wyspę Vis. Niemcy stracili w operacji 213 ludzi, a partyzanci Tito mieli około 6 tysięcy zabitych.