Powrót do bazy wiedzy

6.Przejście Rumunii i Bułgarii do obozu aliantów (sierpień-wrzesień) oraz terror strzałokrzyżówców na Węgrzech (październik 1944-luty 1945).
Zbliżanie się wojsk Armii Czerwonej wpłynęło na wydarzenia w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. W Rumunii król Michał przeprowadził zamach stanu przy pomocy armii (23 sierpnia). Marszałek Antonescu został aresztowany. Rumunia przystąpiła do obozu aliantów. W Bułgarii 9 września dokonano zamachu stanu i Bułgarzy przyłączyli się do aliantów. W październiku na Węgrzech Niemcy aresztowali admirała Horthy’ego, bo chciał negocjować z Rosjanami kapitulację. Rządy objęli strzałokrzyżowcy. Zaczął się terror wobec opozycji i Żydów. Wschodnie Węgry zajęła Armia Czerwona. W Debreczynie powstał rząd komunistów kolaborujący z Rosjanami.