Powrót do bazy wiedzy

5.Reichsführer-SS Heinrich Himmler podejmuje decyzję o założeniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (27 kwietnia 1940).
Autorem pomysłu stworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu był oficer służby bezpieczeństwa SS-Oberführer Arpad Wigand. Wigand zasugerował, że więzienia na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu Dąbrowskim są przepełnione i trzeba zbudować nowe więzienie. Jako miejsce na przyszły obóz wskazał Oświęcim (ze względu na jego dobre połączenia komunikacyjne). W styczniu 1940 roku wysłano specjalną komisję do Oświęcimia, która miała zbadać, czy miejsce nadaje się na obóz. Komisja wydała negatywną opinię. Mimo to 27 kwietnia Himmler podjął decyzję o budowie obozu. Komendantem Auschwitz-Birkenau został Rudolf Hoess.