Powrót do bazy wiedzy

18.Reinhard Heydrich wyznaczony na Protektora Czech i Moraw (27 września 1941).

27 września Reinhard Heydrich został wyznaczony przez Hitlera na Protektora Czech i Moraw. Heydrich był jednym z najważniejszych dygnitarzy III Rzeszy i bliskim współpracownikiem Hitlera. W 1939 roku został szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Był inicjatorem i koordynatorem akcji eksterminacji Żydów w krajach okupowanych przez Niemców. To jemu podlegały jednostki Einsatzgruppen (specjalne grupy zajmujące się mordowaniem ludności). Heydrich był też odpowiedzialny za terror wobec czeskiego ruchu oporu i represje wobec ludności.