Powrót do bazy wiedzy

4.8 Samobójstwo Adolfa Hitlera (30 kwietnia).
30 kwietnia Adolf Hitler popełnił samobójstwo. Nominalnym szefem III Rzeszy po śmierci Hitlera został admirał Karl Dönitz. Istnieje kilka hipotez dotyczących śmierci Hitlera. Prawdopodobnie Hitler włożył sobie do ust kapsułkę z cyjankiem i chwilę później strzelił sobie w głowę. Przed swoją śmiercią Hitler zastrzelił swoją żonę Ewę Braun. Ciała Hitlera i Ewy Braun zostały wyniesione z bunkra, oblane benzyną i podpalone. W 1946 roku radziecki kontrwywiad wojskowy Smiersz przeprowadził badania miejsca śmierci Hitlera. Protokół z tego badania został utajniony i poinformowano o jego istnieniu dopiero w latach 90. XX wieku. Protokół jest przechowywany w jednym z rosyjskich archiwów.