Powrót do bazy wiedzy

5.Słowackie powstanie narodowe (29 sierpnia-28 października).
29 sierpnia wybuchło Słowackie Powstanie Narodowe. 30 sierpnia Słowacy zdobyli Bańską Bystrzycę. Stąd dowodzili powstaniem dwaj generałowie: do 5 października Jan Golian, a następnie Rudolf Viest. Powstańcy mieli około 64 tysiące żołnierzy (18 tysięcy partyzantów i 46 tysięcy z armii regularnej). Mimo wsparcia Armii Czerwonej i aliantów powstańcy zostali pokonani. 27 października Niemcy zdobyli Bańską Bystrzycę. Na początku listopada powstańcy schronili się w Niżne Tatry. W powstaniu oprócz Słowaków walczyli także m. in. Czesi, Polacy, Rosjanie, Węgrzy, Francuzi.