Powrót do bazy wiedzy

5.Słowikowski - ciąg dalszy.
Do lądowania Aliantów w Afryce Północnej w dniu 8 listopada 1942 r. major Słowikowski i podległe mu placówki wywiadowcze zdołały szczegółowo przekazać informacje dotyczące systemu obrony portów, szlaków zaopatrzeniowych, a także uzbrojenia i zaopatrzenia stacjonujących tam wojsk. Mając zaledwie 2 placówki i 16 agentów udało się majorowi Słowikowskiemu przesłać prawie 1000 meldunków. Dzięki kontaktom z wywiadem amerykańskim dane te trafiły do wojsk inwazyjnych tak, by narazić je na jak najmniejsze straty.Komiks