Powrót do bazy wiedzy

2.Sojusz Wielkiej Brytanii i Polski (1939).
25 sierpnia 1939 zawarto w Londynie porozumienie o sojuszu wojskowym między Polską a Wielką Brytanią. Gdyby Niemcy zaatakowali Polskę, to Wielka Brytania jako sojusznik była zobowiązana do udzielenia pomocy Polsce. 3 września Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Niestety, żadnej pomocy Polsce nie udzielono. 12 września na naradzie w Abbeville Brytyjczycy i Francuzi ustalili, że alianci będą się starali unikać prowokowania Niemców. Był to początek tzw. dziwnej wojny. Oznaczało to, że Polacy zostali oszukani przez sojuszników i byli skazani na samotną walkę z Niemcami.